Vastgoed voor eigen gebruik
Onder eigen gebruik verstaan we ‘een pand dat voor de eigen activiteiten van een onderneming wordt aangekocht’. Voorbeelden zijn:

  1. Een kantoorpand voor een accountantskantoor;
  2. Een bedrijfshal voor een autodealer;
  3. Een winkelpand voor een kledingzaak;
  4. Een pand met daarin een woon-/werkcombinatie.

Object zoekt financier
Om een aanvraag in te dienen kijken we vooraf goed naar het aan te kopen pand, de te financieren ondernemer en de geldverstrekker. Geldverstrekkers hebben vaak een voorkeur voor het soort pand dat zij willen financieren. Door de naadloze samenwerking met IBD Nederland die alle voorkeuren van de geldverstrekkers kent hebben we een unieke propositie. Samen met IBD Nederland zoeken we dan ook een financier op basis van het soort object.

Financieren is maatwerk
Het financieren van een pand voor eigen gebruik is altijd maatwerk. Iedere ondernemer is anders, net als de manier waarop het resultaat in een onderneming behaald wordt. De kostenstructuur in een onderneming kan ervoor zorgen dat het ene object niet gefinancierd wordt en het andere wel. Bij het aanvraagtraject houden we rekening met:

  • Looptijd van de financiering;
  • Soort aflossing;
  • Rentevaste periode;
  • Voorwaarden en werkwijze van bijpassende financier.
  • Financieringsmogelijkheden zijn er altijd

Er is altijd een financieringsmogelijkheid. Vinden we deze niet bij de reguliere grootbanken – of duurt dit te lang – dan vinden we wel een mogelijkheid bij investeerders of via crowdfunding via https://www.allign-crowdfunding.pro/.
Over het algemeen zien we een maximale financiering van 70-80% LTV (loan-to-value). Bij nieuwbouw of een relatie met prima ratio’s (solvabiliteit, betalingscapaciteit etc.) is er maatwerk mogelijk en kan er meer (tot 90% LTV) worden verstrekt.

Kritische blik van de financier
Financiers zijn de afgelopen jaren kritischer gaan kijken naar de branche waarin een ondernemer actief is. Roeters is uitstekend op de hoogte van de verschillen tussen de geldverstrekkers en de samenwerking met IBD Nederland versterkt dat enorm.
We weten dan ook goed welke financier de beste match is voor een ondernemer. Het zoeken naar de juiste financier doen we samen met IBD Nederland. Wij kennen de ondernemer en lokale omgeving tenslotte het beste en IBD Nederland kent de markt op zijn duimpje.

Wat wilt u weten?

Via de onderstaande links vindt u aanvullende informatie. Raadpleeg ons als u vragen heeft.