Annuïteitenhypotheek

Een annuïteit is een hypotheekvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag betaalt, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Als de rente verandert, wordt het maandbedrag opnieuw vastgesteld.

Rente en aflossing

Bij een annuïteitenhypotheek verandert de verdeling tussen het rentedeel en aflossingsdeel tijdens de looptijd omdat u aflost. Aan het begin van de hypotheek is het deel rente dat u betaalt groter dan het deel aflossing, maar naarmate u meer aflost wordt het geleende bedrag steeds lager en betaalt u steeds minder rente.

Na ongeveer 18 jaar van een 30-jarige annuïteitenhypotheek is de helft van de lening afgelost en lost u het restant van de lening af in de laatste 12 jaar. In de laatste jaren is het deel aflossing verhoudingsgewijs groter en het deel rente lager.

Aan het einde van de looptijd is de annuïteitenhypotheek volledig afgelost.

Aftrek hypotheekrente

Bij het afsluiten van een hypotheeklening heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op hypotheekrenteaftrek. Een van deze voorwaarden is dat u een annuïteiten- of lineaire hypotheek afsluit. Door voor deze aflosvorm te kiezen, voldoet u in ieder geval aan deze voorwaarde.

 

 Vragen?

Wat wilt u weten?

Via de onderstaande links vindt u aanvullende informatie. Raadpleeg ons als u vragen heeft.