Het identificeren van de risico’s

De eerste stap is het identificeren van de risico’s waar het bedrijf aan wordt blootgesteld. We maken onderscheid tussen veel verschillende soorten risico’s, zoals juridische risico’s, milieurisico’s, marktrisico’s en reglementaire risico’s. Het is belangrijk om zoveel mogelijk risicofactoren vast te leggen.

Stap 1

Het analyseren van de risico’s

Na identificatie van de risico’s dienen deze geanalyseerd te worden. Zo moet de bijvoorbeeld de strekking van elk risico worden vastgesteld, en hoeveel bedrijfsfuncties hierdoor beïnvloed worden. Sommige risico's kunnen het bedrijf volledig platleggen, terwijl andere slechts kleine ongemakken veroorzaken.

Stap 2

Het evalueren van de risico’s

Vervolgens dienen alle risico’s geëvalueerd en geprioriteerd te worden. De meest risk management oplossingen brengen de risico’s in verschillende categorieën onder, op basis van de ernst van elk individueel risico. Deze evaluatie geeft een goed beeld van de risicoblootstelling van de gehele organisatie.

Stap 3

Het aanpakken van de risico’s

Elk risico dient geëlimineerd of in elk geval zoveel mogelijk beperkt te worden. Om dit te realiseren wordt er contact opgenomen met specialisten in het vakgebied waar het betreffende risico onder valt. Vervolgens wordt met hen besproken wat de mogelijkheden zijn om de risico's te elimineren.

Stap 4

Het monitoren en herzien van de risico’s

Niet alle risico’s kunnen geëlimineerd worden; sommige risico’s zijn altijd aanwezig. Marktrisico’s en milieurisico’s zijn voorbeelden van risico’s die altijd gemonitord moeten blijven worden. Door een consistent monitoringsbeleid kan een zekere continuïteit gewaarborgd worden.

Stap 5

Risicomanagement is een essentieel en doorlopend proces dat zich richt op het identificeren, evalueren, categoriseren en prioriteren van risico's om gecoördineerde maatregelen te nemen die de kans en impact van ongewenste gebeurtenissen minimaliseren. Het beheersen van financiële risico's is een van de belangrijkste doelstellingen van risicomanagement.

Lang leven

- Vermogensopbouw, als onderdeel van pensioenvorming

Overlijden

- Risicoverzekeringen
- Erfrenteverzekering
- Ongevallenverzekering
- Uitvaartverzekering

Aanrijding

- Wettelijke aansprakelijkheid
- Casco dekkingen

Werkeloosheid

- Woonlastenverzekering
- Vermogensvorming

Brandrisico

- Woonhuis
- inboedel,
- Rechtsbijstand
- Etc.

Arbeidsongeschiktheid

- Woonlastenverzekering
- Vermogensopbouw
- Arbeidsongeschiktheids-verzekering
- Broodfonds
- Ongevallenverzekering
- etc.

Uw risico's in kaart brengen?

En zo zijn er nog talloze zaken te benoemen hoe u risico's kunt afdekken. Hoe u risico's beperkt, accepteert of minimaliseert vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

Het laatste risk management nieuws