Snel een taxatie nodig?

Wat is een taxatierapport?

De waarde van een bestaande/nieuwbouw woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek en moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur, die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

 

Als de makelaar/taxateur een woning taxeert, geeft hij/zij een zo exact mogelijke indicatie van de waarde van de woning en stelt een taxatierapport op.

Waarom een huis taxeren?

Waarom is een taxatierapport eigenlijk nodig?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

 • Bij het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop van een bestaande woning is een onafhankelijk taxatierapport verplicht.
 • U kunt uw huis ook laten taxeren als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente. Op deze manier kunt u gefundeerd bezwaar maken.
 • Er kan ook een taxatie nodig zijn als u de herbouwwaarde van uw huis moet laten bepalen voor het berekenen van de premie voor uw opstalverzekering.
 • U kan ook topslagen van de lopende rente af laten halen als de LTV loan to value verbeterd is. Stel uw woning is meer waarde geworden de hypotheek is gedaald dan kunt u (Alleen bij niet NHG hypotheken) mogelijk in aanmerking komen voor een lageren rente.

Hoe vraag ik een taxatie aan?

Voor de taxatie van uw huis heeft u een beëdigd taxateur nodig.

Wij beschikken over goede taxateurs, u kunt via ons een gevalideerd taxatierapport laten maken.

U kunt door het formulier hier rechts in te vullen, gemakkelijk een taxatie aanvragen. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.

Taxatiekosten: hoeveel kost een taxatie?

De kosten voor een taxatierapport zijn vast een taxatierapport zonder verbouwing kost €795,- en met een verbouwing kost deze €895,-

Wie betaalt het taxatierapport?

Bij het kopen van een huis zijn de kosten van de taxatie voor rekening van de koper. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe lang duurt het opstellen van een taxatierapport?

Hoe lang het precies duurt voordat het taxatierapport is opgesteld is afhankelijk van de vraag uit de markt. In de meeste gevallen zal het taxatierapport binnen enkele dagen tot één week na de woningtaxatie worden toegestuurd.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

Omdat een huistaxatie een momentopname is, verbinden hypotheekverstrekkers een geldigheidstermijn aan een taxatierapport.

Die termijn kan per hypotheekverstrekker verschillen, maar is in de meeste gevallen zes maanden.

Waardebepalende factoren bij een taxatie

Factoren die belangrijk zijn voor een huistaxatie die de waarde van een woning mede bepalen zijn onder andere:

 

 • Locatie, ligging en stand
 • Grootte, aard en inrichting van het terrein c.q. de opstal
 • Verhuurd of niet verhuurd
 • Eigendom van de ondergrond (erfpacht)
 • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
 • Bouwkundige en installatietechnische kwaliteit
 • Marktsituatie

Wat is een gevalideerd taxatierapport?

Meestal eisen hypotheekverstrekkers dat de waardebepaling van een taxateur gecontroleerd en gevalideerd wordt door een validatie-instituut. Een validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT) ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoet aan de (internationale) normen. Het validatie-instituut dat is aangesloten bij het NRVT is het NWWI.

Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd en onafhankelijk taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.