Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek geschiedt gedurende de looptijd slechts de betaling van rente. Er vindt dus geen aflossing plaats, waardoor er evenmin sprake is van vermogensopbouw. Derhalve blijft de schuld aan de financiële instelling aan het einde van de looptijd ongewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag. De toepassing van dit hypotheektype resulteert echter wel in de minste maandlasten.

Het gebruik van een aflossingsvrije hypotheek is niet voor eenieder gepast. Indien u momenteel een (100%) aflossingsvrije hypotheek heeft, dient u zorgvuldig te overwegen op welke wijze u de schuld aan het eind van de looptijd zult aflossen. Bij nieuwe hypotheken is het aflossingsvrije deel gelimiteerd tot maximaal 50% van de waarde van de woning; de overige leningcomponenten dienen in ieder geval annuïtair of lineair te worden afgelost.

 Vragen?

Wat wilt u weten?

Via de onderstaande links vindt u aanvullende informatie. Raadpleeg ons als u vragen heeft.